LIFESTYLE

DUŠU LIEČIA AJ BÁSNE

dusu-liecia-aj-basne

Eva Faktorová

Existuje veľa spôsobov, ako relaxovať, načerpať pozitívnu energiu a spríjemniť si atmosféru aj čítaním básní. A práve na ukľudnenie duše je ideálnou novinkou PODOBNOSŤ LÁSKE ZARUČENÁ. Ide o zbierku básní o láske, ktorá prešla celým životom a cestou naberá mnoho tvárí. Púšťa čitateľa do svojich hlbokých zákutí, nezostáva sladká a nikdy nedovolí poraziť vlastnú vznešenosť. Novinkou pre čitateľa je zároveň sama autorka Eva FAKTOROVÁ, ktorá dielo vydáva ako svoju prvotinu. V básňach zanecháva podpis psychologička, ktorá 16 rokov sprevádzala ľudí v kríze v manželskej poradni. Krátky čas pracovala v kancelárii prezidenta SR Michala Kováča. V súčasnosti je ekonomická riaditeľka stavebnej firmy. Má 3 deti, 3 vnúčatá. Žije v Starej Bystrici.

Predstavovali ste si, že niekedy napíšete knihu básní?

Seba som si nikdy takto nepredstavovala, len som vždy obdivovala básnikov a textárov, že sa vedia vyjadrovať metaforicky a hutne. To im úprimne závidím.

Kto alebo čo bolo vašim popudom na napísanie básnickej zbierky?

Vzniklo to z môjho napätia počas pandémie, keď som silno prežívala náhle odchody známych, o ktorých by som nepredpokladala, že môžu skončiť fatálne. Dotklo sa ma, že koniec sa rovnako môže týkať mňa a tá rýchlosť ma drvila. Raz počas chôdze, ktorou som sa ventilovala, sa mi vynoril prvý verš a vznikla báseň Plač vdovca podľa skutočnej udalosti. Vôbec so netušila, že prídu ďalšie.

Nebáli ste sa ísť s kožou na trh pred ľuďmi, ktorí si vašu knihu prečítajú?

Keďže je toto moja prvotina, nevedela som, aké pocity to vo mne vyvolá, čo môžem čakať. Vošla som do doteraz nepoznaného. Začínala som opatrne, dávala som ich čítať najprv mojim najbližším, potom dôverným kamarátom. Po ich pozitívnych ohlasoch a povzbudení k vydaniu som ešte prechádzala procesom úvah od pseudonymu po vlastné meno.

Predsa len, básne bývajú intímnou výpoveďou autora. Bez toho by neboli uveriteľné. Vy azda nie ste výnimkou?

Moju vlastnú kožu úplne odhaľujem v básni Čakám ťa leto. Ostatné sú zmesou zážitkov rôznych životov, ktoré prešli mojimi filtrami, mojim videním sveta a spracovaním zážitkov ľudí, ktorí mi otvorili svoje trináste komnaty počas môjho pôsobenia v manželskej poradni.

Sú myšlienky, ktoré ste ešte nevyjadrili a plánujete ich zahrnúť do ďalšej knihy?

Neviem, či budem ešte niekedy obdarená znova sa takto vyjadriť. Budem vďačná, ak sa to stane. Jedna báseň sa do zbierky nezmestila, tak ju budem opatrovať ako kvások na rozmnoženie ďalších. Možno ich privolá.

Prečo súčasná mladá generácia zanedbáva poéziu?

Neviem, či zanedbáva. Možno ju nachádza v novej forme, ako sú texty piesní, na internete. Možno už mladí netrvajú na pocite ohmatania knihy ako my.

Viete odporučiť báseň z vašej knihy dieťaťu, rodičovi, starému rodičovi?

Čítajú ich ľudia rôzneho veku, muži aj ženy. Reagujú podľa toho, čo aktuálne prežívajú. Či je niekto zasiahnutý ešte len nádejnou láskou, alebo si „prešiel už aj jej katakomby“. Detský čitateľ ešte prirodzene vo svojom vývoji nemôže pochopiť zložitosť života.

V jednej básni opisujete plynutie života v dekádach. Ktorú časť vlastného života považujete za najšťastnejšiu?

Práve tú aktuálnu. V nej si nesiem všetko prežité, už spracované, ale ešte si dovolím považovať sa za aktívnu, sebestačnú a to ma napĺňa. V detstve niektoré veci iba cítime, tušíme ich kladný alebo záporný náboj. Neskôr ich dokážeme pomenovať a v zrelosti zo života vylúčiť alebo prijať. To je na prichádzajúcej starobe uvoľňujúce.

Bude sa vaša kniha zhudobňovať?

Tak to by ma potešilo! Počuť 2 – 3 svoje básne zhudobnené. Reálne nie všetky sú na to vhodné.

Z čoho máte najväčšiu radosť v bežnom živote?

Z toho, keď život bežne plynie, keď zapadajú do seba najzákladnejšie súčasti ako rodina, práca, zdravie a zostáva mi kľud a čas na pozorovanie tisíc drobných maličkostí, ktoré mám s kým zdieľať. A 30 rokov tvrdím, že nad všetkým je mier. To nie je klišé týchto dní, kto ma pozná, vie, že to bežne vravievam.

Čo by ste ako psychológ poradili ľuďom v dnešnej napätej dobe?

Ja stále verím jednoduchému princípu v akejkoľvek dobe. Človek potrebuje človeka. Aby si mal pred kým vyliať srdce a s kým si ho nahrievať.

Autor: EV

Foto: Ivona Orešková

www.emdecor.sk/kup-knihu

www.emdecor.sk/kup-knihu/eva-faktorova-podobnost-laske-zarucena

Share